கீழே வரும் வீடியோ பதிவில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம், பொன்னமராவதி, கோவனூர் கிராம மக்களால் நடத்தப்பட்ட கும்மியாட்டம் நிகழ்ச்சியின் இரண்டாம் பகுதி இந்த பதிவின் வாயிலாக காண்பிக்கப்படுகின்றது.

For more videos please subscribe https://m.youtube.com/channel/UCoF1H_FLZSB1Hp4ZMA-gqQAhttps://m.youtube.com/channel/UCoF1H_FLZSB1Hp4ZMA-gqQA?sub_confirmation=1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *